Wet- en regelgeving

Voor de van toepassing zijnde wetgeving verwijs ik u verder naar de volgende link: Wet- en regelgeving.

Wet en regelgeving

Bent u niet in het bezit van een vast woonadres, dan kan u zich bij de gemeente in laten schrijven op een briefadres (postadres). De Wet Gemeentelijke Basisadministratie (Wet GBA) verplicht zelfs iemand een briefadres te kiezen als diegene niet beschikt over een vast woonadres. U kunt zich ook in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens in laten schrijven als u verblijft in een zorginstelling, blijf van mijn lijf huis, een gevangenis of als u woont in een vaar of voertuig.

Het briefadres is tijdelijk. De gemeente waar u zich in laat schrijven spreekt vaak met u af hoe lang u op een briefadres ingeschreven mag staan. Uw briefadres is een puur administratief adres. U woont of huurt dus niet op dit adres. Iemand die dus op een briefadres staat ingeschreven telt dus niet mee als bewoner van dat adres. De briefadresgever moet ervoor zorgen dat u ook daadwerkelijk uw post ontvangt. Wanneer u zich in laat schrijven op een briefadres, onderzoekt de gemeente of u inderdaad geen vast woonadres heeft. Blijkt wel zo te zijn, dan bent u verplicht zich op dit adres in te schrijven en zal een u zich niet in kunnen schrijven op een briefadres. Het briefadres mag geen postbus of leeg adres zijn. Het moet een bij de gemeente bekend GBA adres zijn.

Op de afdeling Burger of Publiekszaken van de gemeente kunt u zich in laten schrijven op het briefadres. U dient schriftelijk toestemming te hebben van degene die op het adres woont. De gemeente heeft hiervoor standaard aanvraag formulieren.

Voor de inschrijfprocedure bij de gemeente is van belang dat u beschikt over;

1) Een schriftelijke verklaring waarin u aangeeft waarom u ingeschreven wilt worden op een briefadres.

2) Uw identiteitsbewijs.

3) Een ondertekende schriftelijke toestemmingsverklaring van de briefadresgever van het betreffende adres.

4) Een kopie identiteitsbewijs van de briefadresgever.

De gemeente is bevoegd om ten aanzien van briefadressen eigen beleid te maken. Zo kan een gemeente bepalen dat er beperkt briefadressen op één adres mogelijk is. Ook kan een gemeente bepalen dat niet alleen de inschrijver op het briefadres maar ook de briefadresgever in persoon langs moet komen voor de inschrijving en toestemming. De gemeente kan ook vragen om een huur of koopcontract van het betreffende briefadres.