Wet BRP

De nieuwe wet BRP regelt persoonsinschrijvingen in het GBA. Hieronder vindt u links naar overheidsinformatie over de nieuwe wet. Deze wet vervangt de wet Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA). Een voordeel van deze wet is dat het ook mogelijk wordt om personen te registreren die niet of slechts een korte periode in Nederland verblijven.

Wet BRP

Wet regelt betere registratie van persoonsgegevens

Vraag en antwoord