Voorwaarden

Hier vindt u de voorwaarden die gelden aan het verkrijgen van een briefadres:

Het kan zijn dat u geen post kunt ontvangen omdat u geen vast woonadres hebt. U kunt dan een briefadres aanvragen bij de gemeente. Een briefadres is het adres van iemand met wie u afspreekt dat deze uw post ontvangt en aan u doorgeeft. Zo blijft u schriftelijk bereikbaar voor de gemeente en andere overheidsinstanties.

U kunt een briefadres aanvragen als u (nog) geen woonadres of geen vast woonadres hebt. Bijvoorbeeld als u schipper of kermisexploitant bent. Ook in bepaalde bijzondere omstandigheden kunt u een briefadres aanvragen. Bijvoorbeeld als u in een verpleeghuis, blijf-van-mijn-lijfhuis of strafinrichting verblijft.

Er is geen opslagruimte beschikbaar en dus wordt pakketpost niet aangenomen of doorgestuurd. U kunt deze geen bestellingen van bijvoorbeeld postorder bedrijven of marktplaats ontvangen op uw briefadres. 

Post waarvoor getekend moet worden kan niet in ontvangst genomen worden. Hiervoor moet u een andere oplossing zoeken.

Daarnaast is mijnbriefadres niet verantwoordelijk voor zoek raken, niet op tijd doorsturen of andere schade die voortkomt uit een overeenkomst met www.mijnbriefadres.nl

Tenslotte, kan en mag een gemeente altijd een briefadres weigeren als ze daar gronden voor ziet. Www.mijnbriefadres.nl kan tegen een dergelijk beslissing van de gemeente niks inbrengen. Mocht de gemeente weigeren dan is dit de verantwoordelijkheid van de briefadresnemer. Wel is www.briefadres.nl bereid om samen te bekijken welke andere mogelijkheden er zijn om alsnog een briefadres te krijgen bij mogelijk een andere gemeente of om te adviseren om bezwaar aan te tekenen tegen de negatieve beslissing van de gemeente.