Recht op bijstand

Heeft u geen vaste woon of verblijfplaats dan kan u ook niet op de gebruikelijke wijze in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. In Nederland zijn er een aantal gemeenten die speciaal zijn aangewezen waar een bijstandsuitkering vervolgens aangevraagd kan worden (artikel 40 lid 1 WWB). U kunt zelf kiezen bij welke gemeente u de bijstandsuitkering aanvraagt. De volgende gemeenten zijn speciaal daarvoor aangewezen:

Alkmaar Bergen op Zoom Dordrecht Heerlen Oss Vlissingen

Almelo Breda Ede Helmond Purmerend Zaanstad

Almere Delft Eindhoven Hilversum Rotterdam Zwolle

Amersfoort Den Bosch Emmen Hoorn Spijkenisse

Amsterdam Den Haag Enschede Leeuwarden Tilburg

Apeldoorn Den Helder Gouda Leiden Utrecht

Arnhem Deventer Groningen Maastricht Venlo

Assen Doetinchem Haarlem Nijmegen Vlaardingen

Wel wordt verwacht van de belanghebbende zonder adres als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens dat hij aangifte doet van een door hen ter beschikking gesteld briefadres als bedoeld in artikel 1 van die wet (artikel 40 lid 2 WWB). Zie ook www.rechtopbijstand.nl