Gemeentelijke basisadministratie (GBA)

  • Afdrukken

Wat is de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA)?


De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) bevat persoonsgegevens van iedereen die in Nederland woont of gewoond heeft. De overheid heeft deze gegevens nodig om bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart (ID-kaart) of rijbewijs te maken. Ook gebruikt de overheid de gegevens uit de GBA om te weten wie er mogen stemmen bij verkiezingen en bij het verstrekken van uitkeringen.

Persoonsgegevens in de GBA
De gemeente verzamelt, registreert en onderhoudt de gegevens in de GBA. Van iedere persoon is een persoonslijst aangelegd. Op uw persoonslijst staan bijvoorbeeld gegevens over: 

uw naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland; 
uw verblijfplaats (adres); 
uw burgerservicenummer (BSN); 
uw ouders; 
uw nationaliteit en eventueel uw verblijfsrecht; 
uw huwelijk of geregistreerd partnerschap; 
uw kinderen; 
uw reisdocumenten; 
uw kiesrecht; 
de organisaties waaraan uw gegevens worden verstrekt. 
Wijziging van gegevens in de GBA
Er zijn gegevens die u zelf moet doorgeven aan de gemeente. Bijvoorbeeld als u verhuist, een kind krijgt, in het buitenland trouwt of als een familielid van u overlijdt. Andere gegevens worden automatisch opgenomen of veranderd in de GBA. Als u bijvoorbeeld in Nederland trouwt, dan geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand dit door aan de GBA.

Als u bent uitgeschreven uit de GBA kunt u geen latere wijzigingen meer laten opnemen door de gemeente waar u heeft gewoond.

Gebruik van de GBA
De persoonsgegevens in de GBA zijn niet openbaar. Alleen overheidsorganisaties die voor de uitvoering van hun taken persoonsgegevens nodig hebben, ontvangen informatie uit de GBA. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Gemeenten zelf maken ook gebruik van de GBA. Overheidsinstanties bewaken uw privacy en gebruiken uw gegevens alleen om hun taken uit te voeren.

Bijzondere gemeenten niet aangesloten op GBA
De bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn niet aangesloten op de GBA.

Verschil uittreksel burgerlijke stand en uittreksel GBA
Het uittreksel burgerlijke stand wordt vaak verward met een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Een afschrift of uittreksel van de burgerlijke stand wordt afgegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de betreffende akte is opgemaakt. Dit betreft meestal een geboorteakte, huwelijksakte of overlijdensakte. Een uittreksel van de GBA kunt u alleen verkrijgen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

 

Bron:

 http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/wat-is-de-gemeentelijke-basisadministratie-gba.html