Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

-De eigenaar: de eigenaar van de website. -Gebruik(en): alle denkbare handelingen. -U: de gebruiker (bezoeker) van de website. -De content: alle in de website aanwezige inhoud, links en verwijzingen naar andere websites.

2. Het onderstaande is van toepassing op iedere pagina van deze website die u thans bekijkt en websites waarnaar verwezen wordt. Door de pagina´s en website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten

6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

7. Afbeeldingen gebruikt op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar niet gekopieerd of gebruikt worden.

Nadere informatie

Mocht u na het lezen van deze disclaimer nog vragen of twijfels hebben, dan kunt u contact opnemen met www.mijnbriefadres.nl door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Algemene voorwaarden

1. Www.mijnbriefadres.nl kan in principe iedere inwoner zonder vaste woon of verblijfplaats een postadres verstrekken. Dit kan alleen met een geldige reden ter beoordeling van www.mijnbriefadres.nl. Www.mijnbriefadres.nl kan een adres weigeren zonder opgave van redenen.

2. Het verkrijgen van een briefadres bij de Gemeente Basis Administratie (GBA) kan worden aangevraagd door www.mijnbriefadres.nl bij een gemeente. Deze inschrijving is mogelijk voor mensen die tijdelijk geen vaste woon/verblijf plaats hebben en voldoen aan de wettelijke eisen. Het briefadres staat is niet hetzelfde als het hebben van een postadres bij www.mijnbriefadres.nl

3. Www.mijnbriefadres.nl maakt na een persoonlijk gesprek een afspraak bij de gemeente voor inschrijving. De briefadresnemer dient zich op verzoek van de gemeente in persoon te verschijnen. Mocht de gemeente uw inschrijving weigeren door onjuiste informatie uwerzijds, dan is dit op eigen risico.

4. Briefadresnemers kunnen www.mijnbriefadres.nl niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade die voortvloeit uit onjuiste opgave van informatie van de briefadresnemer. Eveneens is www.mijnbriefadres.nl niet aansprakelijk voor het zoekraken van (doorgezonden) post en/of het niet tijdig ontvangen van de post. Als er een situatie ontstaat waaruit blijkt dat de algemene voorwaarden niet voldoet of er een onduidelijke situatie ontstaat en niet volledig is, beslist de directie van www.mijnbriefadres.nl

Www.mijnbriefadres.nl kan pakketpost, post van postorder bedrijven, persoonlijk aangetekende post of post onder rembours niet in ontvangst nemen, doorsturen, bewaren of opslaan. De briefadresnemer moet hiervoor zelf met het desbetreffende bedrijf, instelling of instantie afspraken maken. Wij geven ook een door de briefadresnemer opgegeven adres waar de post in ontvangst genomen wordt niet door zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de briefadresnemer. 

5. In geval van niet-tijdige betaling zal www.mijnbriefadres.nl het briefadres per direct beëindigen en zal de postverzending na een maand opzegtermijn worden stopgezet of worden retour gezonden.Www.mijnbriefadres.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele opgelopen schade.

6. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om u op onze adressen en bij de adresgevers in te schrijven. Het is niet toegestaan u op onze zakelijke adressen in te schrijven, zonder toestemming, zakelijk in te schrijven bij de Kamer Van Koophandel. Indien dit toch gebeurt zullen wij de door ons extra gemaakte kosten bij u in rekening brengen en u als nog uitschrijven. Hiervoor is www.mijnbriefadres.nl niet aansprakelijk te stellen voor welke schade dan ook.

7. Als datum van inschrijving geldt inschrijving op het inschrijfadresformulier.

8. Alle informatie en gegevens dienen juist te worden ingevuld/verstrekt o.a. aan www.mijnbriefadres.nl of op het inschrijfformulier.

9. Indien inschrijving in het GBA wordt geweigerd ondanks geldige reden, zal de eventuele borg terugstorten

10. De briefadresnemer is verplicht om een geldig referentieadres te hebben. Deze kan in een later stadium aangepast worden. Dit vergt echter tijd. Www.mijnbriefadres.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld bij eventuele vertraging en stopzetten van de postverzending van de postverzending.

11. De inschrijving bij de gemeente is een extra gratis dienstverlening die wij aanbieden bij de huur van een briefadres. U huurt geen adres bij de gemeente, maar een briefadres met de bijbehorende dienstverlening bij www.mijnbriefadres.nl Www.mijnbriefadres.nl is niet aansprakelijk voor eventuele directe en/of indirecte schade/kosten en/of gevolgschade/kosten wanneer de Gemeente u uitschrijft uit het GBA register.

12. Bij vermoeden van misbruik of fraude, in welke hoedanigheid dan ook, zullen wij zonder opgaaf van redenen een inschrijving weigeren en/of royeren. Dit is eveneens van toepassing voor personen die niet meer bereikbaar voor ons zijn. Gewijzigde gegevens van de inschrijver of zijn referentieadres dienen te allen tijde aan ons doorgegeven te worden.

13. Voor opzegging van uw briefadres hanteren wij een opzegtermijn van één maand vanaf de ontvangstdatum van uw opzegging. In deze maand wordt de post nog doorgestuurd Opzegging dient te allen tijde schriftelijk, per brief of per e-mail, aan ons doorgegeven te worden. De borg wordt verrekend met eventueel openstaande posten. Het restant van de borg wordt op uw rekening teruggestort.

14. Door wijziging van bedrijfsactiviteiten van www.mijnbriefadres.nl kan www.mijnbriefadres.nl uw briefadres met in achtneming van één maand opzegtermijn opzeggen en u uit laten schrijven bij www.mijnbriefadres.nl en uit het GBA register van de gemeente. Www.mijnbriefadres.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke kosten of schade dan ook. Www.mijnbriefadres.nl is niet aansprakelijk voor eventuele directe en/of indirecte schade/kosten en/of gevolgschade/kosten wanneer de Gemeente u uitschrijft uit het GBA register. In een dergelijke situatie zal www.mijnbriefadres.nl samen met u gaan zoeken naar een passende oplossing voor uw situatie.

15. Briefadresnemers gaan akkoord met de algemene voorwaarde en het uitschrijven door www.mijnbriefadres.nl bij de gemeente en bij www.mijnbriefadres.nl, bij het niet na komen van afspraken, het verzuimen van de betaling voor de dienstverlening met betrekking tot uw brief of postadres en verstrekken van onjuiste gegevens.